Teated – 2023

 

   03.02.2023   

Harju Maakohtus toimus ühingu juhatuse avatud koosolek, millel kuulati Harju Maakohtu kolleegide muresid ja tehti teatavaks sotsiaaltagatiste küsitluse algsed kokkuvõtted.

Lisaks seadis juhatus paika 2023. a tegevusplaanid. Suvine juhatuse laiendatud koosolek toimub 11.–12.08.2023. Toimumiskoht on veel selgumisel.

   23.01.2023   

Ühingu juhatuse edastas Riigikogu õiguskomisjonile arvamuse kriminaalmenetluse seadustiku revisjoni puudutava eelnõu 367 SE kohta.

Arvamuses toetati kavatsust muuta KrMS efektiivsemaks ja leida seeläbi võimalusi kohtute ressursi otstarbekamaks kasutamiseks. Kuna Justiitsministeeriumis on valmimas põhjalikum analüüs üldmenetluses tõrkeid tekitavate tegurite ja asjakohaste lahenduste kohta, siis ei pidanud ühing hetkel vajalikuks teha täiendavaid ettepanekuid seaduse muudatusteks.

   01.01.2023   

Edukat uut aastat!


Vanemad teated