Vimpel

Vimpel

Eesti Kohtunike Ühingu vimpel on tunnustamisavaldus, mis antakse kas ühingu aastakoosoleku või juhatuse otsusega vimpli statuudi alusel. Vimplit antakse välja alates 2004. aastast.

PDF-fail

 

Eesti Kohtunike Ühingu vimpli statuut

(kinnitatud Eesti Kohtunike Ühingu juhatuse 30.04.2004 koosolekul)

 

 1. Eesti Kohtunike Ühingu vimpel on tunnustamisavaldus, mis antakse kas ühingu aastakoosoleku või juhatuse otsuse alusel.

 2. Eesti Kohtunike Ühingu aastakoosoleku lihthäälteenamusega tehtud otsuse alusel antakse Eesti Kohtunike Ühingu vimpel isikule või isikute grupile aasta teo eest. Aasta teoks, võib olla aasta jooksul kohtunike arvates enim tähelepanu pälvinud:

  1. seadus või muu normatiivne akt;

  2. õigusalane raamat, artikkel või muu kirjalik tekst;

  3. kõne või muu suuline esinemine;

  4. õiguskaitselise eesmärgiga ehitis või rajatis.

 3. Põhistatud ettepanekuid aasta teo valimiseks võivad esitada Eesti Kohtunike Ühingu liikmed juhatusele hiljemalt 2 nädalat enne ühingu aastakoosoleku päeva.

 4. Eesti Kohtunike Ühingu juhatuse otsuse alusel antakse Eesti Kohtunike Ühingu vimpel:

  1. vanaduspuhkusele siirduvale ühingu liikmele, kes on kohtunikuna töötanud vähemalt 20 aastat;

  2. muudel juhtudel teenete eest Eesti kohtusüsteemi arendamisel ja tugevdamisel ning kohtunikkonna huvide kaitsmisel.

 

Eesti Kohtunike Ühingu vimpli laureaadid:
NimiSelgitus
Reet AllikvereEndine Tallinna Ringkonnakohtu kohtunik, seoses vähemalt 20 aastat kohtunikuna töötamise ja vanaduspensionile siirdumisega
Meelis EerikHarju Maakohtu kohtunik, suurte teenete eest Eesti kohtusüsteemi arendamisel ja tugevdamisel ning kohtunikkonna huvide kaitsmisel Eesti Kohtunike Ühingu esimehena aastatel 2005-2013
Pavel GontšarovTallinna Ringkonnakohtu kohtunik, seoses tegevusega kohtusüsteemi arendamisel ja tugevdamisel ning kohtunikkonna huvide kaitsmisel juhatuse liikmena aastatel 2005-2007
Tiiu HiiuväinEndine Harju Maakohtu kohtunik, seoses vähemalt 20 aastat kohtunikuna töötamise ja vanaduspensionile siirdumisega
Tamara HristoforovaEndine Tartu Halduskohtu esimees, teenete eest Eesti kohtusüsteemi arendamisel ja tugevdamisel ning kohtunikkonna huvide kaitsmisel, samuti seoses vähemalt 20 aastat kohtunikuna töötamise ja vanaduspensionile siirdumisega
Külli IisopEndine Harju Maakohtu kohtunik, seoses vähemalt 20 aastat kohtunikuna töötamise ja vanaduspensionile siirdumisega
Jüri IlvestEndine Riigikohtu liige ja kauaaegne kriminaalkolleegiumi esimees, teenete eest Eesti kohtusüsteemi arendamisel ja tugevdamisel ning kohtunikkonna huvide kaitsmisel, samuti seoses vähemalt 20 aastat kohtunikuna töötamise ja vanaduspensionile siirdumisega
Peeter JerofejevRiigikohtu liige, Eesti Kohtunike Ühingu asutajaliige ja esimene esimees, teenete eest Eesti kohtusüsteemi arendamisel ja tugevdamisel ning kohtunikkonna huvide kaitsmisel
Tiiu JervanEndine Tallinna Halduskohtu esimees, suurte teenete eest Eesti kohtusüsteemi arendamisel ja tugevdamisel kohtujuhina ning kohtunikkonna ja eriti emeriitkohtunike huvide kaitsmisel ühingu juhatuse aktiivse ja kauaaegse liikmena
Allar JõksEndine õiguskantsler, Eesti Kohtunike Ühingu asutajaliige ja kolmas esimees, teenete eest Eesti kohtusüsteemi arendamisel ja tugevdamisel ning kohtunikkonna huvide kaitsmisel
Karin KalmisteEndine Tallinna Halduskohtu kohtunik, seoses vähemalt 20 aastat kohtunikuna töötamise ja vanaduspensionile siirdumisega
Eerik KergandbergEndine Riigikohtu liige, seoses tegevusega kohtusüsteemi arendamisel ja tugevdamisel ning kohtunikkonna huvide kaitsmisel juhatuse liikmena aastatel 2005-2007
Kersti Kerstna-VaksTartu Ringkonnakohtu kohtunik, seoses tegevusega kohtusüsteemi arendamisel ja tugevdamisel ning kohtunikkonna huvide kaitsmisel juhatuse liikmena aastatel 2007-2009
Rubo KikerpillEndine Pärnu Maakohtu esimees
Lea KiviEndine Riigikohtu liige, seoses tegevusega kohtusüsteemi arendamisel ja tugevdamisel ning kohtunikkonna huvide kaitsmisel juhatuse liikmena aastatel 2007-2009
Hurma KivilooEndine Tallinna Halduskohtu kohtunik, pikaaegne Eesti Kohtunike Ühingu esimees, teenete eest Eesti Kohtunike Ühingu esimehena kohtunikkonna huvide kaitsmisel
Gaida KivinurmEndine Tallinna Ringkonnakohtu kohtunik
Maie KramEndine Lääne Maakohtu esimees, Eesti Kohtunike Ühingu asutajaliige ja teine esimees, teenete eest Eesti kohtusüsteemi arendamisel ja tugevdamisel ning kohtunikkonna huvide kaitsmisel
Tiit KullerkuppEndine Viru Maakohtu kohtunik, seoses vähemalt 20 aastat kohtunikuna töötamise ja vanaduspensionile siirdumisega
Ago KutsarEesti Kohtunike Ühingu asutajaliige, endine kauaaegne Tartu Ringkonnakohtu esimees, seoses teenetega kohtunikkonna huvi kaitsmisega ja siirdumisega vanaduspensionile
Madis KäguEesti Kohtunike Ühingu asutajaliige, endine kauaaegne Tartu Maakohtu esimees, teenete eest Eesti kohtusüsteemi arendamisel ja tugevdamisel ning kohtunikkonna huvide kaitsmisel, samuti seoses vähemalt 20 aastat kohtunikuna töötamise ja vanaduspensionile siirdumisega
Lembit KäisEesti Kohtunike Ühingu asutajaliige, endine Tartu Maakohtu kohtunik, teenete eest Eesti kohtusüsteemi arendamisel ja tugevdamisel ning kohtunikkonna huvide kaitsmisel, samuti seoses vähemalt 20 aastat kohtunikuna töötamise ja vanaduspensionile siirdumisega
Lea LaarmaaEesti Kohtunike Ühingu asutajaliige, endine Riigikohtu liige, teenete eest Eesti kohtusüsteemi arendamisel ja tugevdamisel ning kohtunikkonna huvide kaitsmisel, samuti seoses vähemalt 20 aastat kohtunikuna eeskujuliku töötamisega ja vanaduspensionile siirdumisega
Vello LahtveeEndine Pärnu Maakohtu kohtunik, seoses vähemalt 20 aastat kohtunikuna töötamise ja vanaduspensionile siirdumisega
Jaak LuikEesti Kohtunike Ühingu asutajaliige, endine Riigikohtu liige, seoses vähemalt 20 aastat kohtunikuna töötamise ja vanaduspensionile siirdumisega
Maire LukkEndine Harju Maakohtu kohtunik, seoses vähemalt 20 aastat kohtunikuna töötamise ja vanaduspensionile siirdumisega
Uno LõhmusEndine Riigikohtu esimees, teenete eest Eesti kohtusüsteemi arendamisel ja tugevdamisel ning kohtunikkonna huvide kaitsmisel
Mare MerimaaEesti Kohtunike Ühingu asutajaliige, endine Tallinna Ringkonnakohtu kohtunik, teenete eest Eesti kohtusüsteemi arendamisel ja tugevdamisel ning kohtunikkonna huvide kaitsmisel nii kauaaegse juhatuse liikmena kui ka Balti Riikide Kohtunike Ühingute Nõukogu eestvedajana, samuti seoses vähemalt 20 aastat kohtunikuna eeskujuliku töötamisega ja vanaduspensionile siirdumisega
Ene MutsEndine Tartu Maakohtu kohtunik, seoses vähemalt 20 aastat kohtunikuna töötamise ja vanaduspensionile siirdumisega
Külli MõlderEndine Pärnu Maakohtu kohtunik, seoses vähemalt 20 aastat kohtunikuna töötamise ja vanaduspensionile siirdumisega
Tiia MõtsnikEndine Harju Maakohtu kohtunik
Jaano OdarEndine Riigikohtu liige ja kauaaegne tsiviilkolleegiumi esimees, teenete eest Eesti kohtusüsteemi arendamisel ja tugevdamisel
Jüri PaapEndine Tallinna Ringkonnakohtu kohtunik, seoses vähemalt 20 aastat kohtunikuna töötamisega ja vanaduspensionile siirdumisega, endine ühingu asjur
Tiina PappelTartu Ringkonnakohtu esimees, seoses tegevusega kohtusüsteemi arendamisel ja tugevdamisel ning kohtunikkonna huvide kaitsmisel juhatuse liikmena aastatel 2007-2009
Indrek ParrestTartu Ringkonnakohtu kohtunik, ühingu endine esimees (2017–2021)
Ruth PlaksEesti Kohtunike Ühingu asutajaliige, endine Tallinna Ringkonnakohtu kohtunik, teenete eest Eesti kohtusüsteemi arendamisel ja tugevdamisel ning kohtunikkonna huvide kaitsmisel, samuti seoses vähemalt 20 aastat kohtunikuna töötamise ja vanaduspensionile siirdumisega
Jüri PõldRiigikohtu liige, seoses vähemalt 20 aastat kohtunikuna töötamise ja vanaduspensionile siirdumisega
Aita RajavereEndine Pärnu Maakohtu kohtunik, seoses vähemalt 20 aastat kohtunikuna töötamise ja vanaduspensionile siirdumisega
Anne RandjärvEndine Pärnu Maakohtu kohtunik, seoses vähemalt 20 aastat kohtunikuna töötamise ja vanaduspensionile siirdumisega
Piret RandmaaEndine Harju Maakohtu kohtunik
Urmas ReinolaEndine Tallinna Ringkonnakohtu esimees
Virgo SaarmetsTallinna Ringkonnakohtu kohtunik, ühingu endine esimees (2013–2017)
Malle seppikEesti Kohtunike Ühingu asutajaliige, endine Riigikohtu liige ja kauaaegne Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegiumi esimees, seoses vähemalt 20 aastat kohtunikuna töötamise ja vanaduspensionile siirdumisega
Nelja ZaitsevaEndine Tallinna Ringkonnakohtu kohtunik, seoses vähemalt 20 aastat kohtunikuna töötamise ja vanaduspensionile siirdumisega
Krista TammTartu kohtute pressiesindaja, teenete eest kahe kohtunike raamatu väljaandmisel ning rahvusvahelise konverentsi korraldamisel
Maili TartuEndine Pärnu Maakohtu kohtunik, seoses vähemalt 20 aastat kohtunikuna töötamise ja vanaduspensionile siirdumisega
Epp TombakEndine Tartu Maakohtu kohtunik, seoses vähemalt 20 aastat kohtunikuna töötamise ja vanaduspensionile siirdumisega
Ande TänavEndine Tallinna Ringkonnakohtu kohtunik, seoses vähemalt 20 aastat kohtunikuna töötamise ja vanaduspensionile siirdumisega
Ülo VijarEndine Tartu Maakohtu kohtunik, seoses vähemalt 20 aastat kohtunikuna töötamise ja vanaduspensionile siirdumisega

 

Tänukiri

Tänukiri

Eesti Kohtunike Ühingu tänukiri on ühingu poolne tänuavaldus ühingu liikmetele või teistele isikutele, kelle tänamist peab juhatus vajalikuks. Juhatus on otsustanud välja anda tänukirja alates 2006. aastast.

Eesti Kohtunike Ühingu tänukirja on saanud:
NimiSelgitus
Toomas AnepaioRiigikohtu arhivaar, teenete eest raamatu "Eesti kohtunikud" koostamisel
Lea KiviEndine Riigikohtu liige, seoses pärast pikaajalist tööd kohtunikuna vanaduspensionile siirdumisega
Jaan KartauEndine Tallinna Ringkonnakohtu esimees, seoses pärast pikaajalist tööd kohtunikuna vanaduspensionile siirdumisega
Eerik KergandbergEndine Riigikohtu liige, seoses pikaajalise osalemisega ühingu tegevuses ning panuse eest kohtusüsteemi ja õigusemõistmise arengusse
Arne KolnesEndine Harju Maakohtu kohtunik, seoses pärast pikaajalist kohtunikuna töötamist vanaduspensionile siirdumisega
Tiia KotkasEndine Riigikohtu Tallinna esinduse juht, teenete eest raamatu "Eesti kohtunikud" koostamisel
Villem LapimaaTallinna Ringkonnakohtu esimees, seoses Euroopa Halduskohtunike Ühingu konverentsi korraldamisega Tallinnas 14.–16. juunil 2018
Zakaria NemsitsveridzeTartu Maakohtu kohtunik, seoses kohtunike reisi korraldamisega Gruusia Vabariiki
Mare OdakasEndine Tallinna Linnakohtu kohtunik, seoses pikaajalise kohtunikuna töötamisega ja kohtunikuametist lahkumisega
Malle SeppikEndine Riigikohtu liige, seoses pikaajalise osalemisega ühingu tegevuses ning panuse eest kohtusüsteemi ja õigusemõistmise arengusse
Krista TammEndine Tartu kohtute pressiesindaja, teenete eest raamatu "Eesti kohtunikud" koostamisel
Sirje TrompEndine Tallinna Halduskohtu kohtunik, seoses pärast pikaajalist kohtunikuna töötamist vanaduspensionile siirdumisega
Viktor Antonov, Ilmar Kikkas, Milvi Klipp, Maie Loks, Ene Muts, Marili Nukka, Loretta Pikma, Katre Poljakova, Külli Puusep, Piret Raadom, Juhan Sarv, Malle Seppik, Gea Suumann, Toomas Talviste, Kerli Uba, Ly Unt, Kristi VinkEesti Kohtunike Ühingu, Riigikohtu ja Eesti Kirjandusmuuseumi tänukiri kohtufolkloori kogumisest osavõtmise eest.
Kohtufolkloori kogumise võistluse võitjateks olid Poigo Nuuma, Pein Pärtel, Virve Roots ning autorite kollektiivina Sirje Kaljumäe, Lasse Lehis, Virgo Saarmets ja Tiiu Varend.
Võitjaid autasustati Eesti Kohtunike Ühingu aastakoosolekul 24.11.2006.