Tegevus

 

Eesti Kohtunike Ühingu juhatuse prioriteetsed tegevusvaldkonnad:

  1. seadusandluse arengu jälgimine;

  2. välissuhtlus;

  3. suhted liikmetega.

Seadusandluse arengu jälgimine tähendab muuhulgas kursis olemist õigusaktide eelnõudega ja seadusloome protsessidega laiemalt; arvamuste andmist ja eelnõude käigu jälgimist, samuti võimaldada liikmetel arvamust avaldada.

Välissuhtlus hõlmab peamiselt koostööd rahvusvaheliste (kutse)organisatsioonidega ning võimalusel rahvusvaheliste konverentside korraldamist.

Suhted liikmetega seonduvad liikmete kaasamisega ühingu tegevusse, juhatuse koosolekuid erinevates kohtumajades, ürituste korraldamist, liikmemaksude laekumise jälgimist jms.

Eraldi tähelepanu soovib juhatus pöörata ka ühingu suhtlemisele meediaga.