Rahvusvahelise Kohtunike Ühingu materjalid

 

Rahvusvahelise Kohtunike Ühingu (IAJ) dokumendid
2023The 65th Annual Meeting and 70th Anniversary of the IAJ (tekstide kogumik IAJ 70. aastapäevaks)
2021Founding an Association of Judges (juhendmaterjal riikidele, kus veel ei ole kohtunike ühingut)
2017Kohtuniku üldharta (The Universal Charter of the Judge) – viiekeelne voldik (EN, FR, ES, DE, IT)
2017Aastakoosoleku protokoll (Santiago, Tšiili)
2015Aastakoosoleku protokoll (Barcelona, Hispaania)
IAJ uudiskirjad
2024IAJ Newsletter 1-2024
2023IAJ Newsletter 1-2023IAJ Newsletter 2-2023
2022IAJ Newsletter 1-2022IAJ Newsletter 2-2022
2021IAJ Newsletter 1-2021
2020IAJ Newsletter 1-2020IAJ Newsletter 2-2020
2019IAJ Newsletter 1-2019IAJ Newsletter 2-2019
2018IAJ Newsletter 1-2018IAJ Newsletter 2-2018
2017IAJ Newsletter 1-2017IAJ Newsletter 2-2017
2016IAJ Newsletter 1-2016IAJ Newsletter 2-2016
2015IAJ Newsletter 1-2015IAJ Newsletter 2-2015IAJ Newsletter 3-2015

Euroopa Kohtunike Ühingu materjalid

 

Euroopa Kohtunike Ühingu (EAJ) dokumendid
2020Presidendi raport (mai 2020)
2019Protokoll (Kopenhaagen, Taani)
2018Presidendi raport (apr 2018)
2017Protokoll (Santiago, Tšiili) – Presidendi raport (okt 2017) – Protokoll (Chisinau, Moldova) – Presidendi raport (apr 2017)
2016Protokoll (Mexico City, Mehhiko) – Presidendi raport (sept 2016) – Protokoll (Jeruusalemm, Iisrael) – Presidendi raport (mai 2016)
2015Presidendi raport (sept 2015) – Protokoll (Gdansk, Poola) – Presidendi raport (apr 2015)
2014Protokoll (Foz do Iguaçu, Brasiilia) – Presidendi raport (okt 2014) – Presidendi raport (mai 2014)
Kohtunikkonna olukord Euroopas
Euroopa Kohtunike Ühingu (EAJ) juhatuse 24.04.2023 avalik pöördumine seoses kohtusüsteemi olukorraga Iisraelis.
Euroopa Halduskohtunike Ühingu (AEAJ), Euroopa Kohtunike Ühingu (EAJ), Magistrats Européens pour la Democratie et les Libertés (MEDEL) ja Rechters voor Rechters (Judges for Judges) 28.08.2022 pressiteade Euroopa Liidu Nõukogu vastu hagi esitamisest Euroopa Liidu Kohtule seoses Poola taaste- ja vastupidavusrahastu vahendite kättesaadavaks tegemisega (vt nõukogu 17.06.2022 rakendusotsus).
Euroopa Kohtunike Ühingu aastakoosolekul Portos 28.–30.04.2022 peetud Ukraina Kohtunike Ühingu esimehe Vadym Korotuni poja Mykola Korotuni ettekanne Ukraina kohtusüsteemi toimimisest sõjaolukorras. Avaldatud ettekandja loal. Esitlus on inglise keeles, MS PowerPoint failiformaadis (maht 55 MB).
Euroopa Kohtunike Ühingu 29.04.2022 resolutsioon Poola kohta, milles nõutakse viivitamatute sammude astumist Euroopa Liidu Kohtu osundatud meetmete rakendamiseks.
Euroopa Kohtunike Ühingu 29.04.2022 resolutsioon, millega toetatakse Ukraina Kohtunike Ühingu taotlust ÜRO-le uurimisrühma moodustamiseks, mis koguks ja talletaks tõendeid toime pandud sõjakuritegude kohta.
Euroopa Halduskohtunike Ühingu (AEAJ), Euroopa Kohtunike Ühingu (EAJ), Magistrats Européens pour la Democratie et les Libertés (MEDEL) ja Rechters voor Rechters (Judges for Judges) 26.07.2021 ühispöördumine Euroopa Liidu institutsioonide poole seoses kohtunikkonna olukorraga Türgis viis aastat pärast 2016. a nurjunud riigipöördekatset, mis võtab kokku olulisemad kohtusüsteemi mõjutanud sündmused.
Euroopa Halduskohtunike Ühingu (AEAJ), Euroopa Kohtunike Ühingu (EAJ), Magistrats Européens pour la Democratie et les Libertés (MEDEL) ja Rechters voor Rechters (Judges for Judges) 20.07.2021 ühispöördumine Euroopa Liidu juhtide poole seoses kohtunike üha halveneva olukorraga Poolas (vt kokkuvõtlik ülevaade toimunud sündmustest).
 
Pöördumise ajenditeks olid Poola Konstitutsioonikohtu 14.07.2021 otsus, milles välistati Euroopa Kohtu pädevus hinnata Poola kohtusüsteemi vastavus Euroopa Liidu õigusele (vt kohtuasi C-204/21, komisjon vs. Poola), ning Poola Konstitutsioonikohtu 15.06.2021 otsus, milles leiti, et ka Euroopa Inimõiguste Kohtul puudus volitus seada 07.05.2021 otsuses nr 4907/18, Xero Flor w Polsce sp. z o.o. vs. Poola kahtluse alla Poola Konstitutsioonikohtu kohtunike sõltumatust.
Euroopa Halduskohtunike Ühingu (AEAJ), Euroopa Kohtunike Ühingu (EAJ), Magistrats Européens pour la Democratie et les Libertés (MEDEL) ja Rechters voor Rechters (Judges for Judges) 23.11.2020 ühispöördumine Euroopa Ülemkogu poole seoses Poola Ülemkohtu distsiplinaarkolleegiumi tegevusega.
Poola kohtunike ühingu "Iustitia" ja Poola prokuröride ühingu "Lex Super Omnia" koostöös valminud 01.03.2020 raport aastatel 2015–2019 toimunud repressioonidest Poola kohtunike ja prokuröride suhtes.
Euroopa Kohtunike Ühingu 2019. a detsembri pöördumine Euroopa Komisjonile seoses kohtunikkonna olukorraga Poolas.
Euroopa Kohtunike Ühingu 15.09.2019 resolutsioon Poola kohta, milles EAJ väljendab oma tugevat solidaarsust Poola kohtunikega nende püüetes seista vastu Poola kohtusüsteemi sõltumatuse lagundamisele.
Euroopa Kohtunike Ühingu 10.05.2019 resolutsioon Poola kohta, milles kutsutakse Poola seadusandlikku ja täidesaatvat võimu üles viima kohtusüsteemi puudutavad regulatsioonid vastavusse rahvusvaheliste ja Euroopa Liidu standarditega.
Euroopa Kohtunike Ühingu 18.02.2019 toetusavaldus Euroopa Komisjonile seoses Poola Kohtunike Ühingu 13.02.2019 pöördumisega.
Poola Kohtunike Ühingu "Iustitia" 13.02.2019 pöördumine Euroopa Komisjoni poole seoses Poola kohtunikkonna jätkuva survestamisega.