Rahvusvahelise Kohtunike Ühingu materjalid

 

Rahvusvahelise Kohtunike Ühingu (IAJ) dokumendid
2017Kohtuniku üldharta (The Universal Charter of the Judge) – viiekeelne voldik (EN, FR, ES, DE, IT)
2017Aastakoosoleku protokoll (Santiago, Tšiili)
2015Aastakoosoleku protokoll (Barcelona, Hispaania)
IAJ uudiskirjad
2020IAJ Newsletter 1-2020
2019IAJ Newsletter 1-2019IAJ Newsletter 2-2019
2018IAJ Newsletter 1-2018IAJ Newsletter 2-2018
2017IAJ Newsletter 1-2017IAJ Newsletter 2-2017
2016IAJ Newsletter 1-2016IAJ Newsletter 2-2016
2015IAJ Newsletter 1-2015IAJ Newsletter 2-2015IAJ Newsletter 3-2015

Euroopa Kohtunike Ühingu materjalid

 

Euroopa Kohtunike Ühingu (EAJ) dokumendid
2020Presidendi raport (mai 2020)
2019Protokoll (Kopenhaagen, Taani)
2018Presidendi raport (apr 2018)
2017Protokoll (Santiago, Tšiili) – Presidendi raport (okt 2017) – Protokoll (Chisinau, Moldova) – Presidendi raport (apr 2017)
2016Protokoll (Mexico City, Mehhiko) – Presidendi raport (sept 2016) – Protokoll (Jeruusalemm, Iisrael) – Presidendi raport (mai 2016)
2015Presidendi raport (sept 2015) – Protokoll (Gdansk, Poola) – Presidendi raport (apr 2015)
2014Protokoll (Foz do Iguaçu, Brasiilia) – Presidendi raport (okt 2014) – Presidendi raport (mai 2014)
Kohtunikkonna olukord Euroopas
Poola kohtunike ühingu "Iustitia" ja Poola prokuröride ühingu "Lex Super Omnia" koostöös valminud 01.03.2020 raport aastatel 2015–2019 toimunud repressioonidest Poola kohtunike ja prokuröride suhtes.
Euroopa Kohtunike Ühingu 2019. a detsembri pöördumine Euroopa Komisjonile seoses kohtunikkonna olukorraga Poolas.
Euroopa Kohtunike Ühingu 15.09.2019 resolutsioon Poola kohta, milles EAJ väljendab oma tugevat solidaarsust Poola kohtunikega nende püüetes seista vastu Poola kohtusüsteemi sõltumatuse lagundamisele.
Euroopa Kohtunike Ühingu 10.05.2019 resolutsioon Poola kohta, milles kutsutakse Poola seadusandlikku ja täidesaatvat võimu üles viima kohtusüsteemi puudutavad regulatsioonid vastavusse rahvusvaheliste ja Euroopa Liidu standarditega.
Euroopa Kohtunike Ühingu 18.02.2019 toetusavaldus Euroopa Komisjonile seoses Poola Kohtunike Ühingu 13.02.2019 pöördumisega.
Poola Kohtunike Ühingu "Iustitia" 13.02.2019 pöördumine Euroopa Komisjoni poole seoses Poola kohtunikkonna jätkuva survestamisega.