Liikmeskond

 

Eesti Kohtunike Ühing on Eesti kohtunike vabatahtlik ühendus. Ühingu tegevliikmeteks võivad olla ametisolevad või pensioneerunud kohtunikud, kes tunnistavad ühingu põhikirja ja soovivad osaleda ühingu tegevuses. Ühingu liikmeks võetakse kohtunik juhatuse otsusega kirjaliku avalduse alusel.

Ühingul on hetkeseisuga 247 tegevliiget, neist emeriitkohtunikke 59. Ühingusse kuuluvatest tegevkohtunikest (kokku 188) töötavad maakohtutes 120, halduskohtutes 20, ringkonnakohtutes 33, Riigikohtus 10, Euroopa Liidu Kohtus 4 ja Justiitsministeeriumis 1 liige.

Ühingusse kuulub 76% kõigist Eestis ametisolevatest kohtunikest. Eestis on kokku 242 kohtunikukohta (ajutiselt võidakse suurendada kuni 248 kohani), neist maakohtutes 152 (ajutiselt kuni 158), halduskohtutes 25, ringkonnakohtutes 46 ja Riigikohtus 19.

Ühingu auliikmed valib üldkoosolek juhatuse ettepanekul. Ühingul on praegu 4 auliiget.

Liikmete postiloendid (meililistid):

NB! Postitada saavad üksnes vastava postiloendi liikmed (postiloendi andmetesse märgitud e-posti aadressidelt), kõigilt teistelt aadressidelt saabunud kirjad vajavad enne listi edastamist eraldi aktsepteerimist.