Rahvusvaheline suhtlus

 

Eesti Kohtunike Ühing on järgmiste rahvusvaheliste kohtunike ühenduste liikmeks:

  1. Rahvusvaheline Kohtunike ühingInternational Association of Judges (IAJ)
  2. Euroopa Kohtunike ÜhingEuropean Association of Judges (EAJ)
  3. Euroopa Halduskohtunike ÜhingAssociation of European Administrative Judges (AEAJ)

Eesti Kohtunike Ühing võtab koos Läti ja Leedu kohtunike ühingutega osa Balti Riikide Kohtunike Ühingute Nõukogu tegevusest.

Lisaks on ühing arendanud kahepoolseid suhteid mitmete teiste riikide kohtunike ühingutega, eelkõige Soome Kohtunike Ühinguga.

 


Rahvusvahelised dokumendid

 

Kohtunikke ja kohtusüsteemi puudutavad olulisemad rahvusvahelised dokumendid: