Uuemad teated

 

   26.04.2023   

Ühingu juhatus edastas Justiitsministeeriumile pöördumise ettepanekuga muuta senist korda päringute tegemisel kinnistusraamatus (kohtunike, prokuröride jt elukohad).

Loe edasi

   24.04.2023   

Euroopa Kohtunike Ühingu (EAJ) juhatus edastas avaliku pöördumise seoses kohtusüsteemi olukorraga Iisraelis.

Loe edasi

   20.04.2023   

Tallinnas linastus dokumentaalfilm "Judges Under Pressure" (Poola, 2021). Filmile järgnes vestlusring teemal "Milleks on demokraatiale vaja sõltumatuid kohtunikke?".

Loe edasi

   14.04.2023   

Pärnu Maakohtu Paide kohtumajas toimus ühingu juhatuse koosolek.

Loe edasi

   28.03.2023   

EKoÜ juhatuse liikmed kohtusid Justiitsministeeriumis justiitshalduspoliitika asekantsleri Viljar Peebu ning kohtute talituse juhataja Kaidi Lippuse ja nõunik Marilin Reintammega, et arutada ühingu ettepanekuid kohtunike sotsiaalsete tagatiste küsimuses.

Loe edasi

   08.03.2023   

Ühingu juhatus edastas Justiitsministeeriumile arvamuse juristieksami seaduse eelnõu kohta.

Loe edasi

   23.02.2023   

Ühingu juhatus edastas Justiitsministeeriumile ja kohtute haldamise nõukojale pöördumise seoses ühingu ettepanekutega kohtunike sotsiaalsete tagatiste parandamiseks.

Loe edasi

   21.02.2023   

Esimees Anu Uritam ja aseesimees Leanika Tamm kohtusid veebi teel Euroopa Komisjoni esindajatega seoses 2023. a Rule of Law raporti koostamisega.

Loe edasi

   20.02.2023   

Ühingu juhatus edastas Justiitsministeeriumile ja kohtute haldamise nõukojale pöördumise seoses kohtute ja kohtunike turvalisusega.

Loe edasi

   03.02.2023   

Harju Maakohtus toimus ühingu juhatuse avatud koosolek.

Loe edasi

   23.01.2023   

Ühingu juhatus edastas Riigikogu õiguskomisjonile arvamuse kriminaalmenetluse seadustiku revisjoni puudutava eelnõu 367 SE kohta.

Loe edasi

   02.12.2022   

Tartus Riigikohtus toimus kohtunike turvalisuse teemale pühendatud ümarlaud.

Loe edasi

   25.11.2022   

Viljandis toimus Eesti Kohtunike Ühingu korraline aastakoosolek.

Loe edasi