Uuemad teated

 

   23.05.2024   

EKoÜ juhatus edastas Justiitsministeeriumile arvamuse kinnistusraamatuseaduse muutmise seaduse eelnõu kohta, mis puudutab elukohaandmete avalikustamist.

Loe edasi

   13.05.2024   

EKoÜ juhatuse liikmed Karin Sonntak, Ruth Prigoda ja Anu Uritam kohtusid justiitsminister Madis Timpsoniga.

Loe edasi

   10.05.2024   

Pärnu Maakohtu Kuressaare kohtumajas toimus Eesti Kohtunike Ühingu juhatuse koosolek.

Loe edasi

   25.-26.04.2024   

Poolas Varssavis toimus Euroopa Kohtunike Ühingu aastakoosolek. Eestist viibisid kohapeal Karin Sonntak, Vahur-Peeter Liin ja Meelis Eerik.

Loe edasi

   15.04.2024   

EKoÜ juhatus edastas Justiitsministeeriumile ettepanekud seoses kohtunike töövõimetushüvitistega.

Loe edasi

   12.04.2024   

Virtuaalruumis toimus EKoÜ juhatuse koosolek.

Loe edasi

   10.04.2024   

Õiguskantsler edastas vastuse ühingu 19.02.2024 avaldusele kontrollida KRAPS-i muudatuste kooskõla põhiseadusega.

Loe edasi

   18.03.2024   

EKoÜ esindajad Karin Sonntak, Janek Laidvee ja Anu Uritam kohtusid õiguskantsler Ülle Madisega.

Loe edasi

   15.03.2024   

Virtuaalruumis toimus EKoÜ juhatuse koosolek.

Loe edasi

   26.02.2024   

EKoÜ juhatus edastas Justiitsministeeriumile arvamuse uue kohtuhaldusmudeli väljatöötamise kavatsuse kohta.

Loe edasi

   21.02.2024   

Tartus Riigikohtus toimus Eesti kohtunike biograafilise leksikoni esitlus.

Loe edasi

   21.02.2024   

EKoÜ juhatus kohtus Tartus Riigikohtu esimehega ja kohtuhaldusmudeli muutmise töögrupiga.

Loe edasi

   19.02.2024   

EKoÜ juhatus edastas õiguskantslerile avalduse kontrollida kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse (KRAPS) kooskõla põhiseadusega.

Loe edasi

   19.02.2024   

EKoÜ juhatus edastas Justiitsministeeriumile arvamuse kohtumenetluse avalikkust puudutava kohtumenetluse seadustike muutmise seaduse eelnõu kohta.

Loe edasi

   16.02.2024   

EKoÜ juhatuse liikmed kohtusid Justiitsministeeriumi justiitshalduspoliitika asekantsleri Mari-Liis Mikliga.

Loe edasi

   16.02.2024   

EKoÜ juhatuse liikmed kohtusid Euroopa Komisjoni esindajatega seoses järjekordse Rule of Law raporti koostamisega.

Loe edasi

   26.01.2024   

Toimus uue juhatuse esimene koosolek, millel valiti ühingu aseesimeheks Ruth Prigoda ja laekuriks Karin Sonntak.

2024. a üritused: suvine laiendatud koosolek toimub 16.-17.08.2024 (toimumispaik täpsustatakse edaspidi) ja aastakoosolek toimub 29.11.2024 Tallinnas.

Loe edasi

   11.01.2024   

Rahvusvaheline Kohtunike Ühing (IAJ) tegi üleskutse kuulutada 11. jaanuar rahvusvaheliseks kohtunike sõltumatuse päevaks.

Loe edasi

   28.12.2023   

Vabariigi Presidendi Kantselei edastas vastuse ühingu 07.12.2023 pöördumisele seoses kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse täiendamise seadusega.

Loe edasi

   07.12.2023   

EKoÜ juhatus edastas Vabariigi Presidendile pöördumise seoses kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse täiendamise seaduse eelnõu (305 SE) vastuvõtmisega Riigikogus 06.12.2023. Ühing palus pöördumises riigipeal hinnata vastu võetud seaduse kooskõla põhiseadusega ja kaaluda võimalust jätta seadus välja kuulutamata.

Loe edasi

   07.12.2023   

EKoÜ juhatus edastas Justiitsministeeriumile arvamuse kohtute seaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsuse kohta (tagasiside andmine, osaline tööaeg, ametikitsendused, teenistusvanuse ülemmäär).

Loe edasi

   07.12.2023   

EKoÜ juhatus edastas Justiitsministeeriumile arvamuse kinnistusraamatuseaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsuse kohta (elukohaandmete avalikustamine).

Loe edasi

   24.11.2023   

Rakveres toimus Eesti Kohtunike Ühingu aastakoosolek, millel valiti järgmiseks kaheks aastaks uued juhatuse ja muude organite liikmed. Ühingu esimehena jätkab Anu Uritam.

Loe edasi

   27.10.2023   

EKoÜ juhatus edastas Riigikogu põhiseaduskomisjonile ettepaneku jätta kohtunikud kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse täiendamise seaduse eelnõust (305 SE) välja.

Loe edasi

   27.10.2023   

EKoÜ juhatus edastas Justiitsministeeriumile pöördumise seoses plaaniga otsida võimalusi kohtunike täiendavaks motiveerimiseks.

Loe edasi

   23.10.2023   

EKoÜ juhatuse liikmed Anu Uritam ja Ruth Prigoda osalesid Riigikogu põhiseaduskomisjoni istungil seoses kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse (KRAPS) muutmise eelnõu (305 SE) aruteluga.

Loe edasi

   18.10.2023   

EKoÜ juhatuse liikmed Karin Sonntak, Ruth Prigoda ja Anu Uritam kohtusid Riigikogus Eesti Keskerakonna fraktsiooni liikmetega.

Loe edasi

   13.10.2023   

EKoÜ esimees osales kohtumisel Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee esindajatega seoses Eestit puudutava põhiõiguste ja seaduslikkuse tagamise raporti koostamisega.

Loe edasi

   11.10.2023   

EKoÜ juhatuse liikmed Karin Sonntak ja Anu Uritam kohtusid Riigikogus Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni liikmetega.

Loe edasi

   05.-06.10.2023   

Palmses toimus kohtute haldamise nõukoja istung, kus olid muu hulgas arutuse all nii kohtute haldamise mudeli muutmine kui ka ettepanekud kohtunike tagasisidestamiseks.

Loe edasi

   03.10.2023   

Harju Maakohut külastasid peaminister Kaja Kallas ja justiitsminister Kalle Laanet.

Loe edasi

   27.-29.09.2023   

Haapsalus toimus 30. Balti Riikide Kohtunike Ühingute Nõukogu aastakonverents.

Loe edasi

   24.09.2023   

EKoÜ juhatus edastas rahandusministrile ja justiitsministrile arvamuse kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse muutmise seaduse eelnõu kohta.

Loe edasi

   16.-21.09.2023   

Taiwanis Taipeis toimus Rahvusvahelise Kohtunike Ühingu (IAJ) aastakoosolek ja selle raames Euroopa Kohtunike Ühingu (EAJ) koosolek. Eesti ja Läti kohtunike ühinguid esindas Meelis Eerik.

Uueks IAJ presidendiks valiti senine EAJ president Duro Sessa (Horvaatia) ning uus EAJ president on Mikael Sjoberg (Taani).

Loe edasi

   20.09.2023   

EKoÜ juhatuse esindajad kohtusid Riigikogus Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liikmetega.

Loe edasi

   20.09.2023   

EKoÜ juhatuse liikmed arutasid esimese ja teise astme kohtute esimeestega ettepanekut muuta esimese ja teise astme kohtute haldamise süsteemi.

Loe edasi

   13.09.2023   

Eesti Kohtunike Ühingu juhatus edastas peaministrile ja justiitsministrile pöördumise seoses kohtunike palkade indekseerimise muutmisega.

EKoÜ pressiteade: kohtunike palgasüsteem ei tohi muutuda populismiobjektiks.

Loe edasi