Uuemad teated

 

   Oluline info   

Täpsem teave Eesti kohtunike biograafilise leksikoni koostamise kohta ja andmete esitamiseks vajalike ankeetide vormid on kättesaadavad siin.

Loe edasi

   30.04.2021   

CEELI Institute avaldas kohtunikele suunatud praktilised juhised kaugkohtupidamiseks (Practical Guidelines for Remote Judging), milles käsitletakse nii virtuaal- kui ka hübriidkohtuistungite pidamist ning tunnistajate kaugülekuulamist. Dokumendist on olemas ka masintõlge saksa keelde (Praktische Leitlinien für die Fernbeurteilung).

Loe edasi

   06.04.2021   

Ühingu juhatus edastas Justiitsministeeriumile arvamuse füüsilise isiku maksejõuetuse seaduse eelnõu kohta.

Loe edasi

   26.03.2021   

Skype'i vahendusel toimus ühingu juhatuse koosolek

Loe edasi

   05.02.2021   

Ühingu juhatus edastas Riigikogu õiguskomisjonile täiendava arvamuse täitemenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (315 SE) kohta.

Loe edasi

   05.02.2021   

Zoom'i vahendusel toimus Euroopa Kohtunike Ühingu mitteametlik koosolek

Loe edasi

   01.02.2021   

Justiitsministeerium edastas vastuse ühingu esialgsetele seisukohtadele kehtivate kohtunike ametikitsenduste ajakohasuse ja muutmisvajaduse osas.

Loe edasi

   18.01.2021   

Euroopa Kohtunike Ühingu ja Poola kohtunike ühingu IUSTITIA koostöös toimus webinar Poola kohtunikkonna olukorrast.

Loe edasi

   14.01.2021   

Skype'i vahendusel toimus ühingu juhatuse koosolek, millel pandi paika ühingu selle aasta tähtsamate ürituste kuupäevad.

Loe edasi

   29.12.2020   

Ühingu juhatus edastas Justiitsministeeriumile esialgsed seisukohad kehtivate kohtunike ametikitsenduste ajakohasuse ja muutmisvajaduse osas.

Loe edasi

   14.12.2020   

Ühingu juhatus edastas Sotsiaalministeeriumile pöördumise seoses kohtutöötajate COVID-19 vaktsineerimisega.

Loe edasi

   11.12.2020   

Skype'i vahendusel toimus ühingu juhatuse koosolek, millel arutati muu hulgas kohtunike ametikitsenduste ajakohasust ja kohtunike edutamise regulatsiooni piisavust.

Loe edasi

   09.12.2020   

Ühingu juhatus edastas Justiitsministeeriumile arvamuse halduskohtumenetluse seadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku, tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (kohtumenetluse avalikkus) väljatöötamise kavatsuse kohta.

Loe edasi

   23.11.2020   

Ühingu juhatus edastas Justiitsministeeriumile arvamuse täitemenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (massaegumine) kohta.

Loe edasi

   23.11.2020   

Neli Euroopa kohtunikke ühendavat organisatsiooni edastasid Euroopa Ülemkogule pöördumise seoses Poola Ülemkohtu distsiplinaarkolleegiumi tegevusega kohtunike ametist kõrvaldamisel ja kohtunikelt immuniteedi äravõtmisel, lubades esitada neile kriminaalsüüdistuse kohtuniku kaalutlusõiguse kasutamise eest õigusemõistmisel.

Loe edasi

   13.11.2020   

Lääne-Virumaal Vihula mõisas 27.11.2020 toimuma pidanud Eesti Kohtunike Ühingu aastakoosolek lükkub edasi. Loodetavasti on aastakoosolek võimalik pidada samas kohas 2021. a kevadel.

Loe edasi

   06.11.2020   

Euroopa Nõukogu Kohtunike Konsultatiivnõukogu (CCJE) avaldas järjekordse arvamuse, mis seekord keskendub kohtunike ühingute rollile õigusemõistmise sõltumatuse toetamisel.

Loe edasi

   05.11.2020   

Kohtunike eetikanõukogu edastas vastuse ühingu juhatuse 27.01.2020 pöördumisele kohtunike eetikakoodeksi punkti 20 (huvide konflikt) tõlgendamisest.

Loe edasi