Uuemad teated

 

   20.11.2018   

Ühingu juhatus esitas Justiitsministeeriumile esialgse arvamuse kohtute seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu kohta, mis puudutab kohtunikele lisatasu maksmist valveaja eest ja kohtujuristide palgasüsteemi muutmist.

Loe lähemalt

   12.11.2018   

Juhatuse 12.11.2018 elektroonilise hääletamise tulemusel võeti Eesti Kohtunike Ühingu tegevliikmeteks Harju Maakohtu kohtunikud Alan Biin ja Elina Elkind.

   19.10.2018   

Euroopa Kohtu määrusega kohtuasjas C-619/18 R: komisjon vs. Poola (vt Euroopa Kohtu pressiteade) kohustati Poolat koheselt peatama (sh tagasiulatuvalt) Poola Ülemkohtu kohtunike teenistusvanuse ülempiiri alandamist puudutavate sätete rakendamise.

Loe lähemalt

   14.–18.10.2018   

Marokos Marrakechis toimus Rahvusvahelise Kohtunike Ühingu (IAJ) aastakoosolek ja selle raames ka Euroopa Kohtunike Ühingu (EAJ) koosolek. Uueks IAJ presidendiks valiti Tony Pagone (Austraalia) ja EAJ presidendina jätkab José Manuel Igreja Matos (Portugal).

Loe lähemalt

   12.10.2018   

Ühingu juhatus esitas Riigikogu põhiseaduskomisjonile arvamuse kohtute seaduse ja kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse muutmise seaduse eelnõu (713 SE) kohta, milles ei toetanud kohtujuristide palgasüsteemi muutmist ning leidis, et kavandataval asenduskohtuniku instituudil on mitmeid olulisi puudusi.

Loe lähemalt

   05.10.2018   

Tartu Halduskohtu Tartu kohtumajas toimus ühingu juhatuse koosolek, millel arutati muu hulgas täielikku üleminekut digitaalsele kohtutoimikule haldus- ja tsiviilasjades alates 01.01.2020 ning Riigikogu menetluses oleva kohtute seaduse ja kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse muutmise seaduse eelnõuga (713 SE) seonduvat (asenduskohtunik ja kohtujuristide palk).

Loe lähemalt

   07.09.2018   

Juhatuse 07.09.2018 elektroonilise hääletamise tulemusel võeti Eesti Kohtunike Ühingu tegevliikmeks Harju Maakohtu kohtunik Laura-Liis Sarapuu.

   07.09.2018   

Ühingu veebilehele on lisatud Riigikohtu tellimusel filosoofiaõppejõud dr Aive Pevkuri poolt 2018. a mais koostatud mahukas analüüs kohtunike eetikakoodeksi uuendamisest.

Loe lähemalt

   31.08.2018   

Ühingu esimees Indrek Parrest ja Tallinna Ringkonnakohtu esimees Villem Lapimaa osalesid Soomes Helsinkis toimunud Põhjamaade kohtunike ühingute koosolekul, millel arutati kohtunikkonna olukorda Poolas ning Põhja- ja Baltimaade ning Poola kohtunike ühingute koostöö võimalusi. Koosolekul võeti vastu resolutsioon seoses poliitilise sekkumisega Poola kohtusüsteemi.

Loe lähemalt

   24.–25.08.2018   

Muhumaal toimus ühingu traditsiooniline suvelõpuüritus ja laiendatud koosolek, millest võttis osa 48 ühingu liiget. Koosolekul võeti ühingu tegevliikmeks Tartu Maakohtu Võru kohtumaja kohtunik Kristiina Kask.

Loe lähemalt

   17.08.2018   

Juhatuse 17.08.2018 elektroonilise hääletamise tulemusel võeti Eesti Kohtunike Ühingu tegevliikmeks Tallinna Halduskohtu kohtunik Tristan Ploom.

   02.08.2018   

Eesti Kohtunike Ühing mälestab ühingu pikaaegset liiget ja endist riigikohtunikku Jüri Rätsepat (03.07.1935 – 01.08.2018) ning avaldab sügavat kaastunnet kõigile lähedastele.