Uuemad teated

 

   04.03.2019   

Justiitsministeerium edastas 04.03.2019 vastuse Eesti Kohtunike Ühingu juhatuse 01.02.2019 pöördumisele seoses kohtute infosüsteemi sisestatud uute ajahinnangutega, mis muudab oluliselt seniste tööjaotusplaanide koostamisel aluseks võetud kohtute töökoormuse hindamise metoodikat.

Loe lähemalt

   01.03.2019   

Ühingu juhatuse 01.03.2019 elektroonilise hääletamise tulemusel võeti Eesti Kohtunike Ühingu tegevliikmeks Harju Maakohtu kohtunik Maarja-Liis Lall.

   21.02.2019   

Eesti Kohtunike Ühing edastas välis- ja justiitsministrile 21.02.2019 pöördumise, milles juhtis tähelepanu, et Poola kohtunikkonna olukord halveneb jätkuvalt ja kohtunike suhtes on alustatud lubamatuid distsiplinaarmenetlusi. Ühing kutsus ministreid üles kasutama kõiki võimalusi, et veenda Poola võime lõpetama juba pikemat aega kestnud võitlus kohtunikkonna sõltumatuse vastu.

Loe lähemalt

   08.02.2019   

Poola Kohtunike Ühingu "Iustitia" ruumides Varssavis toimus Põhja- ja Baltimaade kohtunike ühingute juhtide kohtumine, millel oli arutuse all kohtunikkonna olukord Poolas ning Põhja- ja Baltimaade kohtunike ühingute võimalused Poola kolleegide abistamiseks. Kohtumisest võtsid osa Eesti, Läti, Leedu, Soome, Rootsi, Norra, Taani, Islandi ja Poola kohtunike ühingute esindajad. Eestit esindas ühingu esimees Indrek Parrest.

   29.01.2019   

Eesti Kohtunike Ühing õnnitleb Tartu Ringkonnakohtu esimeest ja ühingu kauaaegset aktiivset liiget Kersti Kerstna-Vaksa, kellele Vabariigi President on otsustanud anda Valgetähe IV klassi teenetemärgi!

Loe lähemalt

   29.01.2019   

Ühingu juhatuse 29.01.2019 elektroonilise hääletamise tulemusel võeti Eesti Kohtunike Ühingu tegevliikmeteks Harju Maakohtu kohtunik Andrea Lega ja Viru Maakohtu kohtunik Liina Naaber-Kivisoo.

   11.01.2019   

Harju Maakohtu Tallinna kohtumajas toimus ühingu juhatuse koosolek.

Muu hulgas pandi paika ühingu selle aasta ürituste toimumisajad:

Loe lähemalt