Uuemad teated

 

   25.11.2016   

Tartus Eesti Rahva Muuseumis tähistatakse Eesti Kohtunike Ühingu 25. aastapäeva.

Loe lähemalt

   23.11.2016   

Juhatuse otsusega võeti Eesti Kohtunike Ühingu tegevliikmeks Tartu Halduskohtu kohtunik Kadri Palm.

Loe lähemalt

   31.10.2016   

Juhatuse otsusega võeti Eesti Kohtunike Ühingu tegevliikmeks Tallinna Ringkonnakohtu kohtunik Liis Arrak.

Loe lähemalt

   15.-21.10.2016   

Mehhikos Mexico City's toimus Rahvusvahelise Kohtunike Ühingu aastakoosolek.

Loe lähemalt

   18.10.2016   

Ühingu liige Mati Maksing osales Sotsiaalministeeriumis toimunud kohtumisel, millel arutati töövaidluse lahendamise seaduse eelnõu kohta esitatud märkusi ja ettepanekuid.

Loe lähemalt

   10.10.2016   

Eesti Kohtunike Ühingu juhatus edastas Sotsiaalministeeriumile arvamuse töövaidluse lahendamise seaduse eelnõu kohta.

Loe lähemalt

   10.10.2016   

Esimees Virgo Saarmets osales Riigikogu õiguskomisjoni istungil, kus kuulati ära huvigruppide esindajate arvamused avaliku teenistuse seaduse, kohtute seaduse, politsei ja piirivalve seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (268 SE) kohta. Komisjoni palvel edastati 18.10.2016 eelnõu osas ka täiendavad tähelepanekud.

Loe lähemalt

   14.09.2016   

Tallinnas Justiitsministeeriumis toimus kohtute haldamise nõukoja istung.

Loe lähemalt

   28.-30.09.2016   

Tartus toimus Balti Riikide Kohtunike Ühingute Nõukogu konverents teemal "Kohtunike sotsiaalsete tagatiste kaitse probleemid. Kohtuvõimu puudutavad konstitutsioonikohtute lahendid ja nende täitmine Balti riikides."

Loe lähemalt

   14.09.2016   

Juhatuse otsusega võeti Eesti Kohtunike Ühingu tegevliikmeks Harju Maakohtu Kentmanni kohtumaja kohtunik Reena Nieländer.

Loe lähemalt

   12.-13.08.2016   

Eesti Kohtunike Ühingu juhatuse laiendatud koosolekul Värskas võeti ühingu tegevliikmeks Tallinna Halduskohtu Tallinna kohtumaja kohtunik Janek Laidvee.

Loe lähemalt

   04.07.2016   

Eesti Kohtunike Ühingu juhatus edastas Justiitsministeeriumile arvamuse seoses Vabariigi Valitsuse seisukoha kujundamisega avaliku teenistuse seaduse, kohtute seaduse, politsei ja piirivalve seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (268 SE) suhtes.

Loe lähemalt

   10.06.2016   

Eesti Kohtunike Ühingu juhatus edastas Riigikogu juhatusele korduva pöördumise, et juhtida tähelepanu kõrgemate riigiteenijate ametipalkade indekseerimisega seonduvate probleemide lahendamise vajadusele.

Loe lähemalt