Uuemad teated

 

   29.01.2019   

Eesti Kohtunike Ühing õnnitleb Tartu Ringkonnakohtu esimeest ja ühingu kauaaegset aktiivset liiget Kersti Kerstna-Vaksa, kellele Vabariigi President on otsustanud anda Valgetähe IV klassi teenetemärgi!

Loe lähemalt

   29.01.2019   

Ühingu juhatuse 29.01.2019 elektroonilise hääletamise tulemusel võeti Eesti Kohtunike Ühingu tegevliikmeteks Harju Maakohtu kohtunik Andrea Lega ja Viru Maakohtu kohtunik Liina Naaber-Kivisoo.

   11.01.2019   

Harju Maakohtu Tallinna kohtumajas toimus ühingu juhatuse koosolek.

Muu hulgas pandi paika ühingu selle aasta ürituste toimumisajad:

Loe lähemalt

   22.12.2018   

Eesti Kohtunike Ühing mälestab ühingu kauaaegset liiget ja endist Harju Maakohtu kohtunikku Mare Kõlvartit (21.04.1942 – 20.12.2018) ning avaldab sügavat kaastunnet kõigile lähedastele.

   20.12.2018   

Ühingu juhatus esitas Riigikogu sotsiaalkomisjonile arvamuse Tallinna Linnavalitsuse ettepanekute osas seadusemuudatuste algatamiseks lastekaitsetöö paremaks korraldamiseks.

Loe lähemalt

   17.12.2018   

Ühingu juhatus esitas Riigikogu põhiseaduskomisjonile märgukirja seoses kohtute seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõuga (valveaja lisatasu).

Loe lähemalt

   12.12.2018   

Ühingu juhatus esitas Siseministeeriumile arvamuse välismaalaste seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu kohta (viisa vaidemenetlus).

Loe lähemalt

   12.12.2018   

Ühingu juhatus esitas Justiitsministeeriumile arvamuse kohtute seaduse ja prokuratuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu kohta (Euroopa Prokuratuur).

Loe lähemalt

   12.12.2018   

Ühingu juhatus esitas Justiitsministeeriumile arvamuse äriseadustiku jt seaduste muutmise seaduse eelnõu kohta (tankistid).

Loe lähemalt

   30.11.2018   

Pärnus toimus Eesti Kohtunike Ühingu aastakoosolek.

Loe lähemalt